Cookie Consent by TermsFeed 2. Interpellasjon fra Stig Tore Skogsholm, Høyre - Regjeringen kutter i ferjeprisene. - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

2. Interpellasjon fra Stig Tore Skogsholm, Høyre - Regjeringen kutter i ferjeprisene.

Les dokumentene tilhørende saken

I revidert nasjonalbudsjett har Regjeringen funnet en enighet på borgerlig side som sikrer et kutt i ferjeprisene på 25%. Det er riktignok bare halvparten av det vi kunne fått til her i Nordland, men det er et steg i riktig retning.

Innretningen på dette priskuttet synes å være at fylkeskommunene får tilført midler tilsvarende konsekvensen av et slikt kutt, og dette vil ha virkning allerede fra 1. juli 2021.

For å ta et samband jeg kjenner godt, så koster det i dag 207 kroner med en vanlig personbil mellom Sandnessjøen og Dønna. Det er 18% mer enn det burde koste dersom man la den faktiske sonetabellen til grunn, altså før påslaget som Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF står for i Nordland. Et 25% kutt av prisen på 207 kroner skulle innebære at ny billettpris ble 155 kr. Det er bare 11% billigere enn det prisen egentlig skulle være, altså snyter Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF nordlendingene for en stor del av priskuttet. Det vil fremdeles være dyrere å reise med ferje i Nordland enn i resten av Norge, og det kan vi takke de nevnte partier for.

Det er viktig å huske på at selv om finansieringen av dette vedtaket ikke kommer som øremerkede midler, er hensikten ikke å smøre fylkeskommunens meget veloljede økonomi. Det er derfor viktig at de reisende faktisk får nyte godt av dette kuttet i sin helhet. Skulle det innebære at fylket "runder av" til fordel for de reisende, bør det være rom for dette. Fylkeskommunens enorme overskudd går det ikke lenger an å bortforklare.

Mine spørsmål er som følger:

  1. Hvordan vil priskuttet bli effektuert på fylkesferjesambandene i Nordland? Dersom det blir gjennomført gjennom å kutte i antall soner, vil fylkesråden sørge for at alle reisende oppnår et minimum av 25% priskutt?
  2. Vi har tidligere sett at fylkeskommunen henger etter når det gjelder å oppdatere priser og å sikre korrekte takster i henhold til egne vedtak. Kan fylkesråden garantere at de reisende vil nyte godt av dette priskuttet fra og med torsdag 1. juli 2021?

 

Fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen svarer

Stortinget vedtok tidligere i vår reduksjon i fergepriser, etter forslag fra opposisjonen på Stortinget over mange år. Det vi ser nå er at regjeringen følger opp Stortingets vedtak. Alle midler som kommer fra staten knyttet til denne saken vil bli brukt til å redusere fergepriser, i tråd med Stortingets vedtak og intensjon. Det ligger samtidig et krav til regjeringen å redusere med 50%. Dette vi nå ser er en start. 

Revidert nasjonalbudsjett, som fortsatt ikke er vedtatt av stortinget, har et forslag til vedtak som innebærer at fergeprisene skal kuttes med 25% med effekt f.o.m 1.7.21. Saken skal først behandles 18. juni og siden vedtak ikke er fattet har Nordland fylkeskommune følgelig heller ikke mottatt nærmere informasjon som sier hva som skal legges til grunn for priskuttet. For eksempel om det skal komme spesielle kundegrupper som pendlere til gode eller om forskuddsbeløpene skal endres. Slike tilleggspunkter kan gjøre at en iverksetting tar noe lengre tid.   

Når bestillingen kommer fra regjeringen vil fylkesrådet gjøre sitt ytterste for å effektuere priskuttet innen 1 juli, slik at de reisende kan nyte godt av prisreduksjonen. Vi er allerede begynt arbeidet basert på det vi antar kommer.  

Regjeringen sier fergeprisen skal kuttes med 25%, men basert på de kompensasjonene fylkeskommunen har fått så langt under pandemien, ligger det ikke inne nok midler i revidert nasjonalbudsjett til å fullt ut kompensere fylkeskommunens inntektstap. Våre beregninger viser at en prisreduksjon på 25 prosent vil bety behov for tildeling på 24 mill. kr i år. Den antatte kompensasjonen fra staten vil være rundt 17 mill. kr, noe som betyr at fylkeskommunen selv må dekke 7 mill. kr.  Jeg understreker at det er usikkerhet i disse beregningene og at det er mange faktorer som kan påvirke hvordan dette vil slå ut. Det er imidlertid ingen tvil om at inntektsnøklene gjør at fylkeskommunen vil sitte igjen med en del av regningen. 

Fylkesrådet garanterer samtidig at det vil bli en prisreduksjon på fergebillettene. I tillegg til prisreduksjonen på ferge, legges det i revidert nasjonalbudsjett til grunn at fylkeskommunene kun vil bli kompensert for tapte billettinntekter som følge av korona ut oktober og signalene er også at den reduserte moms-satsen på seks prosent skal opp til 12 prosent fra 1. oktober. Alt dette gir oss økte merutgifter gjennom dobling av momssats, som ikke er kommunisert i RNB og man gir med ene hånda og tar med andre når momsen settes opp i oktober.  

Fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål i denne saken, som gjør at jeg ikke her og nå kan si når en prisreduksjon vil bli gjennomført, noe som er naturlig da detaljene ikke er kommet fra regjeringen. Det jeg kan si er at så snart vi får de avklaringene som trengs, vil vi så fort som mulig iverksette en prisreduksjon, forhåpentligvis allerede 1 juli.