Cookie Consent by TermsFeed Saker som behandles under fylkestingets 3. samling 2022 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Saker som behandles under fylkestingets 3. samling 2022

081/2022 - Muntlige spørsmål
082/2022 - Interpellasjoner
083/2022 - Skriftlige spørsmål
084/2022 - Uttalelser
085/2022 - Nord- og sørsamisk parallellnavn på Nordland fylkeskommune
086/2022 - Rullering av handlingsprogram for Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk
087/2022 - Fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser fra fylkestinget i april 2022
088/2022 - Melding om vedtak etter kommunelovens §11-8 - Hastesaker til fylkestinget i juni 2022
089/2022 - Høring - unntak fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag og plikt til å politianmelde ved bruk av falsk dokumentasjon ved søknad om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring
090/2022 - Høring - forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier
091/2022 - Rapportering på handlingsprogram for regional plan for landbruk 2018-2030
092/2022 - Høring - rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universitet og høgskoler
093/2022 - Styrking av samiske språk, kultur og identitet i videregående skoler
094/2022 - Kompetanseløft for voksne 2022-2024
095/2022 - Innføring av miljøforskrift drosje i Nordland
096/2022 - Høring - konkurranse om FOT-ruter fra 2024
097/2022 - Regional transportplan Nordland 2022 - 2033 med handlingsprogram
098/2022 - Årsregnskap og årsberetning 2021
099/2022 - Høring - Forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgte naturtyper
100/2022 - Ny behandling av FT-sak 020/2021 - Minstegrenser for igangsetting av utdanningstilbud i videregående skoler
101/2022 - Perspektivmelding og økonomiske planrammer 2023-2026
102/2022 -  Tertialrapport 1 - 2022
103/2022 - Høring - forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.
104/2022 - Innføring av gratis ferje på samband med under 100 000 passasjerer
105/2022 - Høring - rapport om finansieringssystemet for fagskoler
106/2022 - Redegjørelse fra fylkesråd for kultur, klima og miljø Christian Torset om Status - Bodø som europeisk kulturhovedstad
107/2022 -  Redegjørelse fra fylkesråd for transport og infrastruktur Monika Sande om redusert kapasitet på hurtigbåtene i Nordlandsekspressen og Helgelandspendelen
108/2022 - Orientering fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om finanskomiteens innstilling til revidert nasjonalbudsjett og konsekvenser for Nordland fylkeskommune
109/2022 - Orientering fra fylkesråd for kultur, klima og miljø Christian Torset om Via Querinissima