Cookie Consent by TermsFeed Saker som behandles under fylkestingets 4. samling 2022 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Saker som behandles under fylkestingets 4. samling 2022

110/2022 - Muntlige spørsmål
111/2022 - Interpellasjoner
112/2022 - Skriftlige spørmål
113/2022 - Uttalelser
114/2022 - Kontrollutvalgets innstilling vedrørende KU-sak 36/22 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Pendlerboliger
115/2022 - Kontrollutvalgets innstilling vedrørende KU-sak 37/22 - Eierskapskontroll - Filmfond Nord AS
116/2022 - TV-aksjonen 2022 - Leger Uten Grenser - Sammen redder vi liv
117/2022 - Reglement for Ungdommens fylkesråd - Korrigering av FT-sak 164/2019
118/2022 - Fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser fra fylkestinget i juni 2022
119/2022 - Søknad om fritak som fylkestingsrepresentant - Tomas Norvoll, Arbeiderpartiet
120/2022 - Ny OECD-studie i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)
121/2022 - Kartlegging av borteboende elever i videregående opplæring i Nordland
122/2022 - KOSTRA-analyse av Utdanning og kompetanse - Økonomi og ressursbruk
123/2022 - Helgeland museum - søknad om omdisponering og utvidelse av tilskudd til museumsbygg i Vefsn kommune
124/2022 - Høring - Ny lov om omsetting av bøker (bokloven)
125/2022 - Valg av fylkesrådets leder, nestleder og fylkesråd- 2022-2023