Fylkesrevisjonen i Nordland

Nordland fylkeskommune har valgt å ha egen ansatt fylkesrevisor som ansvarlig revisor for revisjon av fylkeskommunens årsregnskap, samt ansatte revisormedarbeidere. Videre har kontrollutvalget gitt fylkesrevisjonen fullmakt til å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjekter. Fylkesrevisor rapporterer til kontrollutvalget og fylkestinget.

Fylkesrevisjonen i Nordland er underlagt fylkestinget ved kontrollutvalget, og har på samme måte som øvrige kommunale/fylkeskommunale revisjonsenheter en fri og uavhengig stilling ved at vi står organistatorisk utenfor og på siden av fylkeskommunens øvrige organisering.

Fylkesrevisor er statsautorisert revisor og siviløkonom. Fylkesrevisor er ansatt av fylkestinget, og er fylkesrevisjonens øverste faglige og administrative leder.

Fylkesrevisjonen har i tillegg fem dyktige og erfarne ansatte, herunder en skatterevisor, to siviløkonomer, en statsviter og en regnskapsrevisor. Våre revisorer har en variert og godt tilpasset kompetanse til de oppgaver som skal utføres. Fylkesrevisjonens kompetanse er hovedsakelig innenfor følgende områder: revisjon, offentlig regnskap og økonomiforvaltning, skatt og merverdiavgift, lønns- og personalområder, jus og samfunnsvitenskap.

Fylkesrevisjonens åpenhetsrapport beskriver kvalitetskontrollsystemet. Se her (PDF, 2 MB)

Fylkesrevisjonens oppgaver og ansatte kan du lese mer om her   (PDF, 815 kB) 

Fylkesrevisors presentasjon av fylkesrevisjonen finner du her

Ansvarlig

Forvaltningsrevisor - Fylkesrevisjonen
Brynjar Gilberg
Fylkesrevisor
Revisor - Fylkesrevisjonen
Revisor - Fylkesrevisjonen