Regnskapsrevisjon

Fylkesrevisjonen i Nordland utfører regnskapsrevisjon for Nordland fylkeskommune. Dette innebærer revisjon av fylkeskommunens regnskap.

I regnskapsrevisjonen er vår hovedoppgave som revisor for fylkeskommunen å vurdere og avgi en uavhengig uttalelse (revisjonsberetning) om hvorvidt årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter. I tillegg kontrollerer vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene stemmer med regulert beløp.

 

Fylkesrevisjonen kontrollerer også om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet. I tillegg kontrollerer vi om fylkeskommunens ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

 

Det er også vår oppgave som revisor å vurdere om fylkeskommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll.

 

Andre oppgaver

Fylkesrevisjonen er valgt til revisor i 2 stiftelser og ett interkommunalt selskap.

Fylkesrevisjonen gjennomfører også attestasjonsoppdrag for våre oppdragsgivere.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fant du det du lette etter?
Fylkesrevisor
Nettsider
 
Login for redigering