Gjennomførte fylkesting

Her finner du gjennomførte fylkesting, primært fordi programmene inneholder lenker til gamle streamer fra disse fylkestingene.

Kontaktperson

Knut Petter Torgersen
Folkevalgt
Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp)
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor