Kontrollutvalgets medlemmer 2015 - 2019

 

Medlemmer
Navn Parti Funksjon Telefon
Marianne Dobak Kvensjø Høyre Leder 934 27 786
Kjell Are Johansen Arbeiderpartiet Nestleder 992 36 700
Berit Hundåla Senterpartiet Medlem 481 23 789
Espen Thorvaldsen Fremskrittspartiet Medlem 909 80 477
Hanne Nora Nilssen Venstre Medlem 958 50 188

 

 

Varamedlemmer fra opposisjon:

1.       Stian Hiis Berg, Høyre , varamedlem, tlf. 416 21 875, epost: shbergh@gmail.com

2.       Trond Johansen, Frp, varamedlem, tlf. 950 71 190, epost: troa02@online.no

3.       Arne B. Waag, Venstre, varamedlem, tlf. 911 36 782, epost: abvaag@sbnett.no

4.       Per Munkerud, Høyre, varamedlem

5        Tiril Vold Hansen, Rødt, varamedlem

Varamedlemmer fra posisjon:

1.       Peter Eide Walseth, Ap, tlf. 469 04 996, epost: peter@nordlandteater.no

2.       Terje Wiik, KrF, tlf. 917 41 943, epost: tewii@frisurf.no

3.       Hilde Furuseth Johansen, Sp

4        Kjersti Markusson, SV