Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting (UFT) består av ungdom i alderen 13 til 19 år fra hver kommune i Nordland. Organisasjoner som representerer ungdom i Nordland kan også delta.

UFT samles en gang i året og velger et Ungdommens fylkesråd som skal følge opp saker på vegne av UFT.

Ungdommens fylkesting 2019 arrangeres i Bodø 25.-27. oktober, på Scandic Hotel Bodø.

Her finner du informasjon om Ungdommens fylkesting 2019:

Ansvarlig

leder Ungdommens fylkesråd (UFR)