Fylkestingets 2. samling - 10.-11. april 2019 - Fru Haugans Hotel, Mosjøen

Foreløpig program

Innreise tirsdag 9.april ettermiddag/kveld, eventuelt onsdag morgen.

Frist for innlevering ev tema for muntlige spørsmål tirsdag 9. april kl.20.00.

ONSDAG 10. APRIL

Kl.09.50 - Sikkerhetsinformasjon fra hotellet

Kl.10.00 - Fylkestingets åpning

                Ordfører i Bindal kommune Britt Helstad hilser fylkestinget

                Kulturinnslag

                Ungdommens fylkesråd hilser fylkestinget

                Årsmelding fra:

  • Yrkesopplæringsnemnda - fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen
  • Mobbeombud - Lasse Knutsen
  • Elev-og lærlingombud - Espen Edvardsen

Kl.11.00 - Gruppemøter

Kl.13.00 - Lunsjpause

Kl.14.00 - Komitemøter

Kl.15.00 - Gruppemøter

Kl.16.30 - Komitemøter

Kl.17.30 - Gruppemøter, inkludert matpause

Kl.19.00 - Komitemøter

Kl.19.30 - Plenum settes

  • Eventuelle orienteringer
  • Spørreinstituttet

TORSDAG 11. APRIL

Kl. 09.00 - Frist for innlevering av uttalelser
                 Plenum settes
                 Saksbehandling

Kl.11.30 - Gruppemøte for gjennomgang av uttalelser

Kl.12.00 - Lunsjpause

Kl.13.00 - Frist for signering av uttalelser
                Saksbehandling

Kl.16.30 - Matpause

Kl 17.00 - Fortsettelse saksbehandling

Fylkestinget forventes avsluttet torsdag ca.kl.22.00, men vil bli forlenget ved behov.

 

Saker som behandles ved denne samlingen

045/2019 - Muntlige spørmål

046/2019 - Interpellasjoner

047/2019 - Skriftlige spørmål

048/2019 - Uttalelser

049/2019 - Yrkesopplæringsnemndas årsmelding 2018

050/2019 - Omklassifisering to parseller E6 i Rana kommune

051/2019 - Høring - endring av luftfartsavgifter

052/2019 - Årsmelding 2018 Mobbeombudet i Nordland

053/2019 - Årsmelding 2018 Elev- og lærlingombudet i Nordland

054/2019 - E6 Helgeland nord – økning av fylkeskommunal garanti

055/2019 - Gjennomgang av bruk av seriøsitetskrav i fylkeskommunens anskaffelser

056/2019 - Åremålsordningen i Nordland fylkeskommune

057/2019 - Søknad program for folkehelsearbeid i kommunene 2019

058/2019 -Høring - forslag til fredning av Neptun Sildoljefabrikk - Hadsel kommune

059/2019 - Høring - Pumpe ved Sørfjord kraftverk - Tysfjord kommune

060/2019 - Kulturmiljøfredning av Henningsvær

061/2019 - Melding om vedtak etter kommuneloven § 13

062/2019 - Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser

063/2019 - Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

064/2019 - Høring - Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

065/2019 - Opplæring for fremtiden - Nettskolen i Nordland

066/2019 - Innspill - Revisjon av bo- og arbeidsmarkedsregioner

067/2019 - Tilbakemelding - Gjennomgang av ny distriktsindeks

068/2019 - Høring - Forslag om opphevelse av omstillingsloven

069/2019 - Kjøp av Landanlegg for tilpasning til lav- eller nullutslippsdrift på ferjesambandene fv. 17 Vennesund-Holm og fv. 17 Horn-Andalsvåg

070/2019 - Statusrapportering - Utredning av kontrollutvalgets sekretariatsordning i Nordland fylkeskommune

071/2019 - Høring - Ny forskrift om råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelser og ungdom.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Sonja Alice Steen
Fylkesordfører (Ap)
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor