Fylkestingets 3. samling - 17.-19. juni 2019 - Scandic Meyergården Hotel, Mo i Rana

Foreløpig program

Mandag 17. juni

Kl 08.55 - Sikkerhetsinformasjon fra hotellet

Kl 09.00 - Fylkestingets åpning

Ordfører hilser fylkestinget

Kulturinnslag

Ordfører hilser fylkestinget

Kulturinnslag

Ordfører hilser fylkestinget

Kulturinnslag

Ungdommens fylkesråd hilser fylkestinget

Fylkesrevisor Brynjar Gilberg - fremlegg av Revisors beretning, og Nummerert brev nr.6.

Evt. Redegjørelser

Prisutdelinger

  • Næringsprisen for kvinner
  • Nykomlingsprisen
  • Døråpneren

Kl 12.00 - Gruppemøter

Kl 13.00 - Lunsjpause

Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører, gruppelederne i fylkestinget og Fylkesrådslederen

Prisvinnerlunsjer

Kl 14.00 - Komitemøter

Kl 15.30 - Gruppemøte

Kl 16.30 - Matpause

Kl 17.00 - Komitemøter

Kl 19.00 - Gruppemøter

Kl 20.00 - Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime

Tirsdag 18. juni

Kl 09.00 - Komitemøte

Kl 10.30 - Utdeling av KS-medaljer

Evt. debatt på redegjørelsene

Evt. orienteringer

Kl 12.00 - Åpningen av «nye Rana museum» på Fjordsenteret

Lunsj for Fylkestinget Kafeen

Kort omvisning Utstillingslokalene

Kl 13.00 - Offisiell åpning Blackboxen

Kl 14.00 - Frist for innlevering av uttalelser

Evt. forts. orienteringer

Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling

Kl 16.00 - Matpause og gruppemøter

Kl 16.45 - Frist for signering av uttalelser

Fortsettelse Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling

Kl 17.30 - Saksbehandlingen avsluttes

Kl 18.45 - Fotografering

Kl 19.30 - Fylkestingets avslutningsmiddag

Onsdag 19. juni

Kl 09.00 - Saksbehandling

Kl 12.00 - Utsjekking av rom

Lunsjpause

Kl 13.00 - Fortsettelse saksbehandling

Kl 16.00 - Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

 

Saker som behandles under dette fylkestinget:

078/2019 - Munitlige spørmål

079/2019 - Interpellasjoner

080/2019 - Skriftlige spørsmål

081/2019 - Uttalelser

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Sonja Alice Steen
Fylkesordfører (Ap)
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor