Fylkestingets 4, samling 2018 - 8.-10. oktober i Mosjøen

Foreløpig program for fylkestinget

 

Mandag 08. oktober

kl 08.50 Sikkerhetsinformasjon fra hotellet
kl 09.00 Fylkestingets åpning
  Ordfører i Leirfjord kommune Ivan Haugland hilsen fylkestinget
  Kulturinnslag
  Ordfører i Herøy kommune Arnt Frode Jensen hilser fylkestinget
  Kulturinnslag
  Ungdommens fylkesråd hilser fylkestinget
kl 11.00 Gruppemøter
kl 12.30 Lunsjpause
  Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører,
gruppelederne i fylkestinget og fylkesrådslederen
kl 13.30 Komitemøter
kl 15.00 Gruppemøter
kl 17.00 Matpause
kl 17.30 Komitemøter
kl 19.30 Gruppemøter
kl 20.00 Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime
 

Tirsdag 09. oktober

kl 09.00

Komitemøter

kl 10.30 Tematimer:
  • Lokaljournalistikk og lokaldemokrati
  • Nord-Norgebanen
kl 12.30

Lunsjpause

kl 13.30 Orienteringer:
  Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål
og saksbehandling
kl 15.00 Frist for innlevering av uttalelser
kl 17.00 Matpause og gruppemøter
kl 18.00 Frist for signering av uttalelser
  Fortsettelse Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål og saksbehandling
 

Onsdag 10. oktober

kl 09.00 Saksbehandling
kl 12.00 Utsjekking av rom
Lunsjpause
kl 13.00 Fortsettelse saksbehandling
kl 16.00 Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

 

Saker som behandles

108/2018 - Muntlige spørsmål

109/2018 - Interpellasjoner

110/2018 - Skriftlige spørsmål

111/2018 - Uttalelser

112/2018 - Tannhelse for framtida

113/2018 - Lærlingeplasser i fylkeskommunale institusjoner - rapportering, etablering og inntak i 2017

114/2018 - Eieravtale og eierstrategi Innovasjon Norge 2018

115/2018 - Prinsippvedtak for bompengefinansiering fv. 17 gjennom Meløy

116/2018 - Uttalelse - høring av forslag til fredning av master i Glomfjord og kraftledning Fykan-Haugvik

117/2018 - Makebytte/omklassifisering av gater i Stokmarknes sentrum, Hadsel kommune

118/2018 - Søknad om permisjon fra politiske verv - Veronica Isabel Pedersen, Frp

119/2018 - Innstilling av medlem og varamedlem til nasjonalparkstyret for Lofotodden nasjonalpark

120/2018 - Opplæring innenfor kriminalomsorgen i Nordland 2018-2021

121/2018 - Prosjekt samarbeid skole - arbeidsliv i Nordland - Evaluering, sluttrapport og veien videre

122/2018 - Regional plan landbruk i Nordland 2018-2030 - sluttbehandling

123/2018 - Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - vurdering fra Ungdommens fylkesråd.

124/2018 - «Blir Nordland mer nyskapende?» - Midtveisrapport for innovasjonsstrategien i Nordland

125/2018 - Landbruksutdanningen i Nordland - orientering

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Sonja Alice Steen
Fylkesordfører (Ap)
Lise Karin Wærnes Nilsen
Leder, fylkesordførers kontor