Fylkestingets 1. samling 2013 - Fauske

Mandag 25. februar:

Fylkestingets åpning

Ordfører i Saltdal Finn Obert Berntsen og kulturinnslag (v/Toini Heggelund og Ole Bøhlerengen)

Ungdommens fylkesting

Prisutdeling:

Folkehelseprisen

Døråpneren

Trafikksikkerhetsprisen

Næringspris for kvinner

Nykomlingsprisen

Valg av nytt fylkesråd

Tiltredelseserklæring fylkesrådet

Debatt tiltredelseserklæringen

Pressekonferanse fylkesrådet

Pressekonferanse overlevering intustrirapport

Tirsdag 26. februar

Temadag Folkehelse:

Statssekretær Robin Martin Kåss

Generalsekretær Landsforening for folkehelse, Lisbeth Rugtvedt

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Hild-Marit Olsen

Iselin Marstrander, avd. Folkehelse

Roar Blom, avd. Folkehelse

Rapport om etterslepet veivedlikehold fylkesveier i Nordland

Spontanspørretimen

Interpellasjoner

Spørsmål 1: Offentliggjøring av varslingsrapport - May Valle, Venstre

Spørsmål 2: Nordland fylkeskommune kjøper tjenester hos G4S - Ingeborg Steinholt, Rødt

Spørsmål 3: Transport av farlig gods om bord på hurtigbåter - Jon Tørset, Sp

Spørsmål 4: Hva vil det koste å oppgradere fylkesveifergene i Nordland - Per Munkerud, Høyre

Spørsmål 5, 6 og 7 er samlet siden alle ble stilt av Leif Lindstrøm til samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo.

Spørsmål 5: Kartlegging av rasutsatt vegstrekninger. Bruk av tilegnelig skred utløser - Leif Lindstrøm, Frp

Spørsmål 6: Bruk av mekanisk utstyr for vedlikehold av vinterveger Leif Lindstrøm, Frp

Spørsmål 7: Vedlikehold busslommer - Leif Lindstrøm, Frp

Spørsmål 8: Godsrute Ytre Helgeland vs Merkurprogrammet - Øystein Wik, Frp

Spørsmål 9: Vegutbygging i Forsan, Steigen - May Valle, Venstre

Spørsmål 10: Kollektivtrafikk i Bodø - Hilde Skogsholm, SV

Spørsmål 11: Høring NTP - Dagfinn Olsen, Frp

Spørsmål 12 og 13 er samlet

Spørsmål 12: Rabatt ved kjøp av klippekort på buss - Dagfinn Olsen, Frp

Spørsmål 13: Skjevfordeling av fiskekvoter i åpen gruppe - Steinar Friis, Sp

Spørsmål 14: Kystgodsruten – Mona Hamnes, KrF

Onsdag 27. februar

Gave fra Gjensidigestiftelsen

Permisjonssøknader

Uttalelser

Saksbehandling: