Fylkestingets 3. samling, 03. - 06. juni 2013, Bodø

Mandag 03. juni

Fylkestingets åpning

Ungdommens fylkesting har ordet

Ordfører i Røst, Tor-Arne Andreassen har ordet

Stemmerettsjubileet 2013: Fylkesordfører Sonja Alice Steen

Stemmerettsjubileet 2013: Et utdrag av forestillingen «Tusen meter rett ned - det er en skam å snu»
 

 
Tirsdag 04. juni

Orienteringer:

Fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo:
- Orientering om vegsektoren
- Orientering om samferdselssektoren

Orientering fra representantene Tomas Norvoll om Rovviltnemda og Randi Solvær, som er medlem i skatteutvalget i Skatt Nord.


Spontanspørretime

Spørsmål 1-6

Spørsmål 7-19

Interpellasjoner 1-4
Interpellasjoner 5-10
Interpellasjoner 11-14

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild Marit Olsen : Orientering om «Verdens Miljødag»

Fylkesrådsleder Odd Eriksen: Orientering om kjøp av aksjer i SKS til fylkestinget (del 1)
Fylkesrådsleder Odd Eriksen: Orientering om kjøp av aksjer i SKS til fylkestinget  (del 2)

Tilleggsopplysning til tidligere spørsmål/interpellasjoner fra fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo.

Debatt om eierskap til kraftressursene i Nordland
 

Avstemming - eierskap til kraftressurser


Sommerhilsen

Saksbehandling:

 Saksnr.

Sakstittel

054/13

Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget vedrørende oversendte forslag og uttalelser

055/13

Innstilling fra kontrollkomiteen vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

056/13

Melding om vedtak etter kommunelovens § 13

057/13

Årsregnskap 2012

058/13

Resultatvurdering 2012

059/13

TV-aksjonen NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen 2013

060/13

Utviklingsmål for videregående opplæring i Nordland 2013-2018

061/13

Videregående opplæring som redskap for regional utvikling - følgeforskning

062/13

Organisering, drift og videre utvikling av Nettskolen i Nordland

063/13

Årsmelding for UNG i Nordland 2012

064/13

Etablering av sekundært ferjeleie på Flostad

065/13

Eiendomsforvaltning i Nordland fylkeskommune

066/13

Prinsippvedtak om utredning av delvis bompengefinansiering av E6 Kråkmo - Ulvsvåg

067/13

Læreplasser i fylkeskommunale institusjoner - etablering og inntak 2012

068/13

Melding om sykefravær 2012 i Nordland fylkeskommune

069/13

Utbygging og finansiering av E6 på Helgeland. Fylkeskommunal garanti for bompengeselskapets lån til første delstrekning Korgen-Bolna.

070/13

Høring - Nasjonale mål knyttet til internasjonal protokoll om vann og helse

071/13

Økonomiske forutsetninger for årsbudsjettet for 2014 

072/13

Høring NOU 2013:4 - Kulturutredningen 2014

073/13

Tertialrapport I - 2013

074/13

Søknad om dispensasjon fra regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter - XXL sport og villmark - Rana kommune

075/13

Søknad om fritak som fylkestingsrepresentant - Mona Hamnes Kristelig folkeparti
 


Uttaleleser