Fylkestingets 5. samling 02. - 05. desember 2013 – Radisson BLU, Bodø

Fylkestingets åpning

Ungdommens fylkesting har ordet, ved leder Isak Lichtwarck Bjugn

Ordfører i Sørfold Lars Kr. Evjenth har ordet, Kulturinnslag

Redegjørelse om Nordområdesatsingen v/ fylkesrådsleder Tomas Norvoll

Prisutdeling:
Nordland fylkes kulturpris
Kulturlandskapsprisen

Pressekonferanse: Alternativt budsjett fra SV, V og Rødt

Pressekonferanse: Alternativt budsjett fra Frp

Orientering: Differensiert arbeidsgiveravgift, ved fylkesråd for næring Arve Knutsen

Debatt på redegjørelsen om nordområdesatsingen

 

105/13

Interpellasjoner Nordland fylkesting - innledning:
Interpellasjon 1
Interpellasjon 2
Interpellasjon 3
Interpellasjon 4
Interpellasjon 5
Interpellasjon 6
Interpellasjon 7

 

106/13

Spørsmål Nordland fylkesting - desember 2013
Spørsmål 1
Spørsmål 2
Spørsmål 3
Spørsmål 4
Spørsmål 5
Spørsmål 6
Spørsmål 7
Spørsmål 8
Spørsmål 9
Spørsmål 10
Spørsmål 11

 

  107/13 Uttalelser
 
 

108/13

Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

 

109/13

Melding om vedtak etter kommunelovens § 13

 

110/13

Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget vedrørende behandling av oversendte forslag og uttalelser

 

111/13

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014 - 2016

 

112/13

Høring - endringer i opplæringsloven - privatskoleloven og folkehøyskoleloven

 

113/13

Ny videregående skole- organisering, navn og driftsrammer

 

114/13

Handlingsprogram regionale planer - 2014

 

115/13

Økonomiplan 2014-17 og budsjett 2014 del 1,  del 2

 

116/13

Høring - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

 

117/13

Fv. 146 Dagsvik ferjeleie - Leirfjord kommune

 

118/13

Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2014 - 2015

 

119/13

Friere skolevalg del 1, del 2

 

120/13

Grønt regnskap for Nordland fylkeskommune 2012

 

121/13

Frivillighetsplan Nordland

 

122/13

Sluttrapport for rullering av generalplaner skolebygg

 

123/13

Rullering av handlingsplanen Universell utforming - et samfunn for alle

 

124/13

Utviklingsprogram Nordland - rapportering 2013, rullering 2014 - og indikatorer fylkesplanen

 

125/13

Valg av folkevalgte kandidater til styret i Helse Nord RHFs underliggende helseforetak 2014 - 2016

 

126/13

Forslag til folkevalgte kandidater til styret i Helse Sør-Øst 2014-2016

 

127/13

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2014-2017

 

128/13

Høring - NTP14-23 Forslag til handlingsprogrammer for Jernbaneverket og Statens vegvesen
Omstemming

 

129/13

Den nordnorske kulturavtalen - ny avtale 2014 - 2017

 

130/13

Endring i styre, råd og utvalg

 

131/13

Krav om lovlighetskontroll - FT-sak 88-2013 - Tobakksfri arbeids- og skoletid ved alle fylkeskommunale virksomheter i Nordland

 

132/13

Høring - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017. Fylkesomtale Nordland

 

133/13

Søknad om å fravike regional planbestemmelsen om etablering av kjøpesenter - Hunstad sør - Bodø kommune

 

134/13

Privat forslag - Effekten av vegsalting - fra Richard Dagsvik, Frp

  135/13 Fylkesrådsleder Tomas Norvoll - orientering til fylkestinget om Nordområdene som en aktør

 
Avslutning