FT-sak 147/2014 Retningslinjer for fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

147-2014 from NFK on Vimeo.