FT-sak 149/2014 Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fykesrådet og kontrollutvalget

149-2014 from NFK on Vimeo.