FT-sak 153/2014 Valg - medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Helgeland Sparebank

153-2014 from NFK on Vimeo.