FT-sak 157/2014 Forvaltningsrevisjon - Informasjonssikkerhet ved elektronisk behandling av personopplysninger

157-2014 from NFK on Vimeo.