160/2016 - Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018