186/2016 - Privat forslag fra May Valle, V - Nytt samferdselskart i Nordland - ønske om at prosjektet stopper inntil inntektssystemet er klart

Les dokumentene tilhørende saken