Her ligger interpellasjonene med svar som ble behandlet på fylkestingets møte 18.02.2002.