011/2017 - Tiltak for økt beredskap til sjøs i nordområdene