013/2017 - Melding om vedtak etter kommuneloven § 13