015/2017 - Forvaltningsrevisjon fylkesveg - Tilbakemelding fra fylkesrådet - Kontrollutvalgets rapportering til fylkestinget