017/2017 - Høring - Lofotodden nasjonalpark, ny behandling