020/2017 - TFO 2017 og forslag til utvidelse av TFO-området