023/2017 - Høring - forslag til lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg