024/2017 - Avklaring om oppstart av utredning til Bypakke Bodø II