Interpellasjon avvises, har samme tema som interpellasjon nr. 2

20.02.2017 Scandic Havet, Bodø

3.4.2017 Fru Haugans Hotel i Mosjøen

Foreløpig program:

 12.06.2017 Scandic Syv Søstre

Neste fylkesting finner sted i Bodø 4. - 7. desember 2017.

 

Fylkestingets 4. samling i 2017 – Thon Hotel Lofoten, Svolvær
 

Neste samling i fylkestinget i Nordland finner sted 26. - 28. februar 2018 

Rådsleder Geir-Tore Klæbo, Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Dagligleder Berit Vegheim,  Stopp Diskriminering

Diana Johnsen, Norges blindeforbund

Styreleder Rolf Terje Seljeseth, Funksjonshemmedes Fellesforbund, Nordland.