004/2018 - Uttalelser

Se video fra saksbehandlingen

Les dokumentene tilhørende saken

 1. Uttalelse fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Kristelig Folkeparti – Fiskerihavnene må forbli et statlig ansvar
 2. Uttalelse fra Høyre og Fremskrittspartiet – Tax-free ordningen
 3. Uttalelse fra Høyre, Miljøpartiet De Grønne, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Kristelig Folkeparti og Venstre – Ingeniørstudiet Mo i Rana - Forkurs
 4. Uttalelse fra Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Høyre og Kristelig Folkeparti – Flere oppgaver til sterkere regioner
 5. Uttalelse fra Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Senterpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Kristelig Folkeparti – Nordland faser ut engangsplast
 6. Uttalelse fra Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre og Sosialistisk Venstreparti – Statnetts utsettelse av ny Salten trafo kan stoppe industriutvikling
 7. Uttalelse fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Rødt, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet – Øk fokus på elgavskyting og etablering av viltgjerder for elg
 8. Uttalelse fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Rødt og Kristelig Folkeparti – Rødt lys for reindrifta i Nordland, noe må gjøres!
 9. Uttalelse fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Høyre, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Kristelig Folkeparti – Pilotprosjekt på el-fly
 10. Uttalelse fra Fremskrittspartiet og Høyre – Dagens regelverk for vern av nasjonale laksefjorder er til hinder for landbasert oppdrett
 11. Uttalelse fra Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt – Behold dagens beredskapslov
 12. Uttalelse fra Rødt, Sosialistisk Ventreparti og Miljøpartiet De Grønne – NATO-landenes krigføring mot Syria må stanse
 13. Uttalelse fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Rødt, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne – BPA-ordningen må defineres som et likestillingsverktøy
 14. Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Høyre – FOT-ruter
 15. Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Høyre – Nei til nedbygging av Statens Innkrevingssentral!
 16. Uttalelse fra Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De 2 Grønne og Kristelig Folkeparti – Kystvakta trenger egne helikopter
 17. Uttalelse fra Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti – Om barseltilbud
 18. Uttalelse fra Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti – Respekter kirkerommets integritet