029/2018 - Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

Se video av saksbehandlingen