051/2018 - Uttalelser

18/32054 - 1 . Uttalelse fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet og Rødt - Et mer rettferdig utstyrsstipend for elevene

 

18/32055 - 2 . Uttalelse fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet og Venstre - Digitalisering av offentlig sektor

 

18/32056 - 3 . Uttalelse fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti - Norge med et verdensledende reiseliv

18/32057 - 4 . Uttalelse fra Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Venstre - Tiden for heliumballonger er over

 

18/32058 - 5 . Uttalelse fra Kristelig Folkeparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Rødt, Høyre og Sosialistisk Venstreparti – Fastlegeordningen er i en alvorlig krise – også i Nordland

 

18/32059 - 6 . Uttalelse fra Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Sosialitisk Venstreparti – Ja til søndagen

18/32061 - 7 . Uttalelse fra Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet – Reiselivsaktører og transportløyver 18/32065 - 8 . Uttalelse fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti – Norge trenger flere sykepleiere

 

18/32060 - 9 . Uttalelse fra Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Rødt – Laksefiske for alle i Vefsna

 

18/32062 - 10. Uttalelse fra Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og Rødt – Styrk studentvelferden på Nesna

 

18/32066 - 11. Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Kristelig Folkeparti – Ofotbanen og Nordlandsbanen må med i jernbanesatsingen

 

18/32067 - 12. Uttalelse fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne – Krigen i Syria må stanses

 

18/32068 - 13. Uttalelse fra Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkepartiet – Stans deporteringen til Afghanistan

 

18/32063 - 14. Uttalelse fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt – Levealdersjustering rammer de svakeste

 

18/32064 - 15. Uttalelse fra Fremskrittspartiet – Vern gjennom bruk