063/2018 - Melding om vedtak etter kommuneloven § 13