073/2018 Orientering fra fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik - Framdrift i bompengefinansierte fylkesvegprosjekter