154/2018 - Revidert samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og Sametinget og samisk navn på Nordland fylkeskommune

Les dokumentene tilhørende denne saken