163/2018 - Revisjonsordningen i Nordland fylkeskommune status og videre arbeid

Les dokumentene tilhørende saken