164/2018 - Høring - Forslag om forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Les dokumentene tilhørende saken