170/2018 - Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland skoleåret 2019 - 2020

Les dokumentene tilhørende saken