171/2018 - Høring - endringer i opplæringsloven - mulighet for skoleeier å fastsette skolebytte for elever i videregående opplæring.

Les dokumentene tilhørende saken