172/2018 - Høring - Endringer i opplæringsloven

Høring - Endringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven - forbud mot ansettelse i videregående skoler og folkehøyskoler for personer med dom for seksuelt overgrep mot mindreårige anmerket på sin politiattest

Les dokumentene tilhørende saken