174/2018 - Høring - Tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg

Les dokumentene tilhørende saken