178/2018 - Orientering fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om differensiert arbeidsgiveravgift

Les dokumentene tilhørende saken