181/2018 - Redegjørelse fra fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes om kulturmeldingen

Les dokumentene tilhørende saken