182/2018 - Redegjørelse fra fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik om foreslåtte lovendringer og ny lov knyttet til overføring av fylkesvegadministrasjon

 

Les dokumentene tilhørende saken

Se redegjørelsen