Les dokumentene tilhørende saken

Se video av interpellasjonen

Klimapartnere er systematiske nettverk for offentlige og private virksomheter og har som mål å være effektive bidrag til grønnere regioner, gjennom reduksjon av klimagassutslipp og ved å stimulere til dokumentert, grønn samfunns- og næringsutvikling. MDG Nordland ønsker å bidra til at det etableres et klimapartnerenettverk i vårt fylke, etter samme modell som Klimapartnere i Agder, Hordaland, Troms og Rogaland.