Fylkestingets 4, samling 2018 - 8.-10. oktober i Mosjøen

Foreløpig program for fylkestinget

 

Mandag 08. oktober

kl 08.50 Sikkerhetsinformasjon fra hotellet
kl 09.00 Fylkestingets åpning
  Ordfører i Leirfjord kommune Ivan Haugland hilsen fylkestinget
Kulturinnslag
 
  Ordfører i Herøy kommune Arnt Frode Jensen hilser fylkestinget
Kulturinnslag
 
  Ungdommens fylkesråd ved leder Petter Hov Jacobsen hilser fylkestinget
kl 11.00 Gruppemøter
kl 12.30 Lunsjpause
  Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører,
gruppelederne i fylkestinget og fylkesrådslederen
kl 13.30 Komitemøter
kl 15.00 Gruppemøter
kl 17.00 Matpause
kl 17.30 Komitemøter
kl 19.30 Gruppemøter
kl 20.00 Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime
 

Tirsdag 09. oktober

kl 09.00

Komitemøter

kl 10.30

Orientering:

Tematimer:

kl 13.00

Lunsjpause

kl 14.00

Kirkens Bymisjon presenterer årets TV-aksjon 2018

Orienteringer:

  Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål
og saksbehandling
kl 15.00 Frist for innlevering av uttalelser
kl 17.00 Matpause og gruppemøter
kl 18.00 Frist for signering av uttalelser
  Fortsettelse Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål og saksbehandling
 

Onsdag 10. oktober

kl 09.00 Saksbehandling
kl 12.00 Utsjekking av rom
Lunsjpause
kl 13.00 Fortsettelse saksbehandling
kl 16.00 Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

 

Saker som behandles

108/2018 - Muntlige spørsmål

109/2018 - Interpellasjoner

110/2018 - Skriftlige spørsmål

111/2018 - Uttalelser

112/2018 - Tannhelse for framtida

113/2018 - Lærlingeplasser i fylkeskommunale institusjoner - rapportering, etablering og inntak i 2017

114/2018 - Eieravtale og eierstrategi Innovasjon Norge 2018

115/2018 - Prinsippvedtak for bompengefinansiering fv. 17 gjennom Meløy

116/2018 - Uttalelse - høring av forslag til fredning av master i Glomfjord og kraftledning Fykan-Haugvik

117/2018 - Makebytte/omklassifisering av gater i Stokmarknes sentrum, Hadsel kommune

118/2018 - Søknad om permisjon fra politiske verv - Veronica Isabel Pedersen, Frp

119/2018 - Innstilling av medlem og varamedlem til nasjonalparkstyret for Lofotodden nasjonalpark

120/2018 - Opplæring innenfor kriminalomsorgen i Nordland 2018-2021

121/2018 - Prosjekt samarbeid skole - arbeidsliv i Nordland - Evaluering, sluttrapport og veien videre

122/2018 - Regional plan landbruk i Nordland 2018-2030 - sluttbehandling

123/2018 - Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - vurdering fra Ungdommens fylkesråd.

124/2018 - «Blir Nordland mer nyskapende?» - Midtveisrapport for innovasjonsstrategien i Nordland

125/2018 - Landbruksutdanningen i Nordland - orientering

126/2018 - Høring - Avinors Nordområdestrategi

127/2018 - Newton-evaluering

128/2018 - Orientering om arbeidet med utstyrsløft i videregående skoler

129/2018 - Fylkeshuset - ny fløy

130/2018 - Høring Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord

131/2018 - Høring - Fornying av kraftledning fra Kvandal til Kanstadbotn

132/2018 - Høring - Strategiplan Sulitjelma museum 2030

133/2018 - Det studieforberedte Nordland

134/2018 - Brukerfinansiering OPS, E10/Rv 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt

135/2018 - Styringsform i Nordland fylkeskommune

136/2018 - Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser

137/2018 - Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

138/2018 - Høringssvar - studentombud - endringsforslag i universitets- og høyskole og fagskoleloven.

139/2018 - Orientering fra fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik om Bompengeselskap Nord AS

140/2018 - Orientering fra fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen om samarbeidet mellom politiet og den videregående skolen i Nordland

141/2018 - Orientering fra fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes om Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024

142/2018 - Melding om vedtak etter kommuneloven § 13

143/2018 - Tertialrapport 2 - 2018

Kontaktperson

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp) (Permisjon)
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor