Fylkestingets 4. samling 2018

Mandag 08. oktober

kl 08.50 Sikkerhetsinformasjon fra hotellet i Mosjøen

kl 09.00 Fylkestingets åpning  

Ordfører i Leirfjord kommune Ivan Haugland hilsen fylkestinget
Kulturinnslag
   

Ordfører i Herøy kommune Arnt Frode Jensen hilser fylkestinget
Kulturinnslag
   

Ungdommens fylkesråd ved leder Petter Hov Jacobsen hilser fylkestinget

kl 11.00 Gruppemøter

kl 12.30 Lunsjpause   Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører,
gruppelederne i fylkestinget og fylkesrådslederen

kl 13.30 Komitemøter kl 15.00 Gruppemøter

kl 17.00 Matpause kl 17.30 Komitemøter

kl 19.30 Gruppemøter

kl 20.00 Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime  

Tirsdag 09. oktober

kl 09.00

Komitemøter

kl 10.30

Orientering:

Tematimer:

kl 13.00

Lunsjpause

kl 14.00

Kirkens Bymisjon presenterer årets TV-aksjon 2018

Orienteringer:

  Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål
og saksbehandling kl 15.00 Frist for innlevering av uttalelser kl 17.00 Matpause og gruppemøter kl 18.00 Frist for signering av uttalelser   Fortsettelse Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål og saksbehandling  

Onsdag 10. oktober

kl 09.00 Saksbehandling kl 12.00 Utsjekking av rom
Lunsjpause kl 13.00 Fortsettelse saksbehandling kl 16.00 Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

 

Saker som behandles

108/2018 - Muntlige spørsmål

109/2018 - Interpellasjoner

110/2018 - Skriftlige spørsmål

111/2018 - Uttalelser

112/2018 - Tannhelse for framtida

113/2018 - Lærlingeplasser i fylkeskommunale institusjoner - rapportering, etablering og inntak i 2017

114/2018 - Eieravtale og eierstrategi Innovasjon Norge 2018

115/2018 - Prinsippvedtak for bompengefinansiering fv. 17 gjennom Meløy

116/2018 - Uttalelse - høring av forslag til fredning av master i Glomfjord og kraftledning Fykan-Haugvik

117/2018 - Makebytte/omklassifisering av gater i Stokmarknes sentrum, Hadsel kommune

118/2018 - Søknad om permisjon fra politiske verv - Veronica Isabel Pedersen, Frp

119/2018 - Innstilling av medlem og varamedlem til nasjonalparkstyret for Lofotodden nasjonalpark

120/2018 - Opplæring innenfor kriminalomsorgen i Nordland 2018-2021

121/2018 - Prosjekt samarbeid skole - arbeidsliv i Nordland - Evaluering, sluttrapport og veien videre

122/2018 - Regional plan landbruk i Nordland 2018-2030 - sluttbehandling

123/2018 - Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - vurdering fra Ungdommens fylkesråd.

124/2018 - «Blir Nordland mer nyskapende?» - Midtveisrapport for innovasjonsstrategien i Nordland

125/2018 - Landbruksutdanningen i Nordland - orientering

126/2018 - Høring - Avinors Nordområdestrategi

127/2018 - Newton-evaluering

128/2018 - Orientering om arbeidet med utstyrsløft i videregående skoler

129/2018 - Fylkeshuset - ny fløy

130/2018 - Høring Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord

131/2018 - Høring - Fornying av kraftledning fra Kvandal til Kanstadbotn

132/2018 - Høring - Strategiplan Sulitjelma museum 2030

133/2018 - Det studieforberedte Nordland

134/2018 - Brukerfinansiering OPS, E10/Rv 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt

135/2018 - Styringsform i Nordland fylkeskommune

136/2018 - Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende fylkesrådets behandling av oversendte forslag og uttalelser

137/2018 - Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget

138/2018 - Høringssvar - studentombud - endringsforslag i universitets- og høyskole og fagskoleloven.

139/2018 - Orientering fra fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik om Bompengeselskap Nord AS

140/2018 - Orientering fra fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen om samarbeidet mellom politiet og den videregående skolen i Nordland

141/2018 - Orientering fra fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes om Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024

142/2018 - Melding om vedtak etter kommuneloven § 13

143/2018 - Tertialrapport 2 - 2018

Kontaktperson

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp)
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor