Fylkestingets 5. samling 2018

Mandag 3. desember 2018 

Radisson Blu Hotel, Bodø

Program for fylkestinget. Mandag 3. desember 2018
Klokkeslett Hva skjer
Kl 08.50 Sikkerhetsinformasjon fra hotellet
Kl 09.00 Fylkestingets åpning
Ordfører i Lødingen kommune, Atle Andersen hilser fylkestinget
Kulturinnslag
Ordfører i Brønnøy kommune, Johnny Hanssen hilser fylkestinget
Kulturinnslag
Ungdommens fylkesråd ved leder Aurora Cathrin Eidem Adolfsen hilser fylkestinget
Prisutdelinger
Kulturlandskapsprisen Nordland 2018
Nordland fylkes kulturpris
Arctic Race 2019 - ved Knut-Eirik Dybdal
Redegjørelse fra fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik
- Foreslåtte lovendringer og ny lov knyttet til overføring av fylkesvegadministrasjon
Redegjørelse fra fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes
- Kulturmeldingen
Kl 11.00 Gruppemøter
Kl 12.30 Lunsjpause
Kl 12.30 Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører, gruppelederne i fylkestinget og fylkesrådslederen
Kl 12.30 Prisvinnerlunsjer
Kl 13.30 Komitemøter
Kl 15.30 Gruppemøter og matpause
Kl 17.00 Komitemøter
Kl 18.00 Gruppemøter
Kl 20.00 Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime
Frist for innlevering av forslag og evt. uttalelser til redegjørelsene

 

Tirsdag 4. desember 2018

Program Tirsdag 4. desember 2018
Klokkeslett Hva skjer
Tirsdag 4. desember
Kl 09.00 Komitemøter
Kl 10.30 Gruppemøter
Kl 12.00 Lunsjpause
Kl 13.00 Komitemøter
Kl 14.00 Tematime - Andøya Space Center og NAROM
Kl 15.00 Orienteringer:
Kl 15.00 Fylkesrådsleder Tomas Norvoll: - Differensiert arbeidsgiveravgift
Kl 15.15 12-årig skredsikringsplan fra nasjonal rassikringsgruppe
Kl 15.30 Arbeidet med elev- og lærlingetjenesten
Kl 15.45 Matpause
Kl 16.15 Frist for innlevering av uttalelser
Debatt på bakgrunn av redegjørelsene
Muntlig spørretime, Interpellasjoner, Spørsmål
Kl 17.30 Plenum avsluttes
Kl 19.00 Fylkesordførerens julemiddag avholdes på Folkets Hus.

 

Onsdag 5. desember 2018

Onsdag 5. desember 2018
Klokkelslett Hva skjer
Kl 09.00 Fortsettelse Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling
Kl 11.30 Gruppemøte
Kl 12.00 Lunsjpause
Kl 13.00 Orientering fra Helgelandssykehuset HF - Helgelandssykehuset 2025
Frist for signering av uttalelser
Kl 14.00 Fortsettelse saksbehandling
Kl 16.30 Matpause
Kl 17.00 Fortsettelse saksbehandling

Fylkestinget må beregne at forhandlingene vil fortsette utover kvelden.
 

Torsdag 6. desember 2018

Torsdag 6. desember 2018
klokkeslett Hva skjer
Kl 08.30 Fortsettelse saksbehandling
Kl 12.00 Utsjekking av rom
Kl 12.00 Lunsjpause
Kl 12.45 Fortsettelse saksbehandling
Kl 14.00 Fylkestinget avsluttes

 

Saker som behandles under denne samlingen:

Kontaktperson

Kari Anne Bøkestad Andreassen
Fylkesordfører (Sp)
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor