Ordfører i Brønnøy kommune, Johnny Hanssen hilser fylkestinget