Tematime - Styringsform februar 2018

Program for tematime om Styringsform på Fylkestinget 27. februar 2018.

Se video av framleggingen

 

 

Innledning

Fylkesordfører Sonja Alice Steen

Ny kommunelov – status:

Tidligere fylkesrådmann/administrasjonssjef Paul Bakke

Kommuneloven og status på arbeid med ny lov

Kommunelovens bestemmelser om endring i styreform

To hovedprinsipp for styring:

To hovedprinsipp og tre hovedmodeller som er i bruk i landets fylkeskommuner.

Oversikt over styringsformen i landets fylkeskommuner pr 31.12. 2017.

Status nye fylkeskommuner. Inndeling og planer om styreform

Delegering.

Sammenligning av saksomfang mv mellom fylkeskommunene

Tre alternative styringsmodeller:

Nærmere beskrivelse av tre alternative styringsmodeller:

  1. Formannskapsmod m/hovedutv.
  2. Formannskapsmod m/komiteer i fylkestinget
  3. Parlamentarisme

Regler for kandidatkåring ved bruk av formannskapsmodell.

Regler for etablering av fylkesråd.

Beregnet kostnader knyttet til modellene

Tidligere budsjettleder Ernst Opdalshei

Arbeidet videre:

Tidligere fylkesrådmann/administrasjonssjef Paul Bakke

Framdrift og arbeidsform mot en sak i fylkestinget om styringsform etter neste valg