Tematime - Utdanning februar 2018

Program for tematime om utdanning på Fylkestinget 27. februar 2018.

Tid

Tema

Ansvar

10:00-10:10

Innledning

Utdanningsråd Hild-Marit Olsen

10:10-11:00

Tilstandsrapporten – «Framgang på flere fronter»   

Utdanningsavdelingen v/ Kari Mette Aas

11:00-11:20

Lektor 2 – samarbeid  videregående skole og lokalt næringsliv

Mosjøen vgs, v/ Marianne Nygård, avd leder, Sigri Tømmervik Langmo elev og Søndre Helgeland Miljøverk, Toril Forsmo.

 

11:20-11:40

Næringsliv og kommune som samarbeidsparter i  realfagsopplæringen ved Hadsel vgs

Hadsel vgs v/ Sølvi Mathisen, realfagslærer  og Daniel Solheim , elev

Hadsel kommune Ove Pedersen, teknisk etat

 

11:40-11:50

Pause

 

11:50-12:30

Realfagssamarbeid mellom ungdomsskole, videregående skole og lokalt arbeidsliv

Bodø voksenopplæring:

Kirsti A. Pettersen, Renate Furebotten, Ole E. Thune 

Oppdragsgivere:

Astrid Olsen, Kjerringøy gård

Monica Nilsen, Salamon Center

Bjørn Jakobsen, Bodø vgs

12:30-13:00

Samarbeid om etablering av nytt utdanningstilbud

Sandnessjøen vgs v/rektor Sissel Høberg og Let-Sea v/Ann Kristin Aaker