034/2019 - Kontrollutvalget - Rapport åpen høring - nytt hurtigbåt og ferjekart

Les dokumentene tilhørende saken