116/2019 - Orientering fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om kompetansepolitisk arbeid i Nordland

Les dokumentene tilhørende denne saken